ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 6 Tia phân giác của góc

Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 Bài 6 về Tia phân giác của góc online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. Nếu tia Ot là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\) thì tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy
  • B. Nếu tia Ot là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\) thì \(\widehat {xOt} = \widehat {yOt} = \frac{{\widehat {xOy}}}{2}\)
  • C. Nếu \(\widehat {xOt} = \widehat {yOt}\) thì tia Ot là tia phân giác của  \(\widehat {xOy}\)
  • D. Nếu \(\widehat {xOt} = \widehat {yOt}\) thì tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy thì tia Ot là tia phân giác của  \(\widehat {xOy}\)
  • A. 400
  • B. 600
  • C. 500
  • D. 2000
   
   
  • A. 400
  • B. 900
  • C. 450
  • D. 850
  • A. 1400
  • B. 1200
  • C. 350
  • D. 600
  • A. Góc vuông 
  • B. Góc nhọn 
  • C. Góc tù 
  • D. Góc bẹt 
 • Câu 6:

  Cho \(\widehat {AOB} = {110^0}\) và \(\widehat {AOC} = {55^0}\) sao cho \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {AOC}\) không kề nhau. Chọn câu sai

  • A. Tia OC nằm giũa hai tia OA và OB
  • B. Tia OC là tia phân giác của góc AOB
  • C. \(\widehat {BOC} = {65^0}\)
  • D. \(\widehat {BOC} = {55^0}\)
 • Câu 7:

  Cho \({\widehat {xOy}}\) và \({\widehat {yOz}}\) là hai góc kề bù. Biết \({\widehat {xOy} = {{120}^0}}\) và tia Ot là tia phân giác của \({\widehat {yOz}}\). Tính số đo góc xOt

  • A. 1400
  • B. 1500
  • C. 900
  • D. 1200
 • Câu 8:

  Cho góc AOB và tia phân giác OC của góc đó. Vẽ tia phân giác OM cuar góc BOC. Biết \(\widehat {BOM} = {35^0}\). Tính số đo góc AOB

  • A. 1500
  • B. 1200
  • C. 1400
  • D. 1600
 • Câu 9:

  Cho góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ các tia Om, On sao cho \({\widehat {xOm} = {a^0}\left( {a < {{180}^0}} \right),\widehat {yOn} = {{70}^0}}\). Với giá trị nào của a thì On là tia phân giác của góc yOm

  • A. 450
  • B. 300
  • C. 500
  • D. 400
 • Câu 10:

  Cho \(\widehat {AOB},\widehat {AOC}\) kề nhau. Biết \(\widehat {AOB} = \widehat {AOC} = {65^0}\).

  Chọn câu đúng.

   

  • A. Tia OB là tia phân giác của góc AOC
  • B. Tia OC là tia phân giác của góc BOA
  • C. Tia OA  là tia phân giác của góc BOC
  • D. Không có tia nào là tia phân giác của góc
 • Câu 11:

  Cho \(\widehat {AOB},\widehat {AOC}\) kề nhau. Biết \(\widehat {AOB} = \widehat {AOC} = {65^0}\).

  Số đo góc BOC là 

  • A. 1400
  • B. 1200
  • C. 350
  • D. 1300
 • Câu 12:

  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \(\widehat {xOy} = {75^0},\widehat {xOz} = {150^0}\). Hãy chọn câu sai:

  • A. Tia Oy là tia phân giác của góc xOz
  • B. Tia Oz là tia phân giác của góc xOz
  • C. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
  • D. \(\widehat {yOz} = {75^0}\)
 • Câu 13:

  Cho hai góc kề bù \(\widehat {AOB},\widehat {BOC}\. Vẽ tia phân giác OM của góc BOA. Biết số đo góc MOC gấp 5 lần số đo góc AOM. Tính số đo góc BOC

  • A. 1200
  • B. 1300
  • C. 600
  • D. 900
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)