Bài tập 31 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 31 tr 87 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

a) Vẽ góc xOy có số đo 1260

b) vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải bài 31 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

 

 

 

Câu a:

 Cách vẽ:

- Vẽ tia Ox.

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ tia Oy sao cho góc xOy = 126o

Câu b: 

Gọi tia Oz là tia phân giác của góc xOy suy ra: Góc xOz = góc yOz = 126o/2 = 63o.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 31 trang 87 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho \(\widehat {AOB},\widehat {AOC}\) kề nhau. Biết \(\widehat {AOB} = \widehat {AOC} = {65^0}\).

  Chọn câu đúng.

   

  • A. Tia OB là tia phân giác của góc AOC
  • B. Tia OC là tia phân giác của góc BOA
  • C. Tia OA  là tia phân giác của góc BOC
  • D. Không có tia nào là tia phân giác của góc
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Bài 1: Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, có hai tia Oy, Oz sao cho góc xOy=60 độ, xOz= 110 độ

  a) Hỏi tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

  b)Tính số đo góc kề bù với góc yOz

  c)Vẽ tia đối Ot của tia Oy. Hỏi tia Ox có phải là tia phân giác của góc tOz không? vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  trên 1 nửa mặt phẳng có chứa bờ Oz vẽ hai tia Ox và Oy sao cho góc xOy = 60 độ ; góc xOZ = 120 độ

  a tính số đo góc yOz

  b vẽ tia Ot là tai phân giác của góc yOz. Tính góc tOz

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  1)Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết góc xOy=30°.Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy.Tính góc x'Ot .

  2) Vẽ hai góc kè bù xOy, yOx', biết xOy=100° . Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot' là tia phân giác của góc x'Oy.Tính góc x'Ot , xOt', tOt'.

  3) Vẽ góc bẹt xOy.Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của xOm. Vẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo góc aOb.

  4)Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết góc xOy=30°, xOz=80°.Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. Vẽ tia phân giác On của góc yOz.Tính góc mOn .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Bài 1: Cho 2 góc kề bù xOy và yOz. Biết góc xOy=124 độ

  a) tính góc yOz?

  b)kẻ phân giác Ot của góc xOy. Tính góc tOz

  Bài 2: Trên cùng 1 nửa mặt bờ phẳng là đường thẳng chưa tia Ox.Vẽ 2 tia Oy, Oz sao cho góc xOy=35 độ, xOz=70 độ

  a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

  b) Tính góc yOz

  c) Chứng tỏ tia Oy là phân giác của góc xOz?

  ai nhanh tay thì mình tick nha~ (Quay tay đại pháp đi)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia ox ve hai tia oy và oz sao cho góc xôy =30độ , xôz =60độ

  a, Trong ba tia ox, oy, oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

  b, Tia oy có phải là tia phân giác của góc xôz không Vì sao?

  Nhớ vẽ hình ra nhé

  Thanks

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Bài 1: Bạn Tuấn đọc hết quyển sách trong 2 ngày. Ngày đầu đọc được 3/5 tổng số trang thì còn lại 8 trang để đọc vào ngày thứ 2. Tính số trang của quyển sách?

  Bài 2: hai vòi nước cùng chảy vào một bể nếu vòi 1 chảy một mình thì sau 4 giờ đầy bể, vòi 2 chảy một mình thì sau 6 giờ đầy bể. hỏi cả hai vòi cùng chảy sau 1 giờ được mấy phần của bể và sau bao lâu hai vòi chảy đầy bể
  Bài 3:
  A= 2/3.4 + 2/4.5 + 2/5.6 + ....+ 2/98.99

  B= -1/2.3.4 + -1/3.4.5 + -1/4.5.6 +....+ -1/28.29.30

  Bài 4: Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Om và On sao cho xÔm = 120o , xÔn = 60o.

  a/ Trong 3 tia Ox,Om,On tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

  b/ tính số đo góc mÔn?

  c/ gọi tia Ox' là tia đối của tia Ox, Tính số đo góc x'Ôm?

  d/ gọi Oy là tia phân giác của góc x'Ôm. tính số đo của góc nOy?

  * Bài 4 vẽ hình hộ mh ^-^

  ---------- Mình đang cần gấp, giúp mình với ---------- Cảm ơn !!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia ox.Vẽ hai tia oy, oz sao cho góc xoy =400, góc xoz = 1200.Vẽ om là tia phân giác góc xoy, on lả phân giác của góc xoz

  a) Tính góc xom, góc xon, góc mon

  b) Tia oy có là tia phân giác của góc mon ?

  c) Gọi ot là tia đối của tia ox, ot' là tia đối tia oz. So sánh góc toz và xot'

  Các bạn giải dùm mình bài toán này nhak.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Om, On sao cho góc xOm=50 độ, góc xOn=100 độ.

  a) Trong ba tia Ox, On, Om tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

  b) So sánh góc xOm và góc mOn.

  c) Hỏi tia Om có là tia phân giác của góc xOn không? Vì sao?

  d) Trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy sao cho tia On nằm giữa hai tia Oy, Om và góc yon=45 độ. Hỏi tia On có là tia phân giác của góc mOy không? Vì sao?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời

Được đề xuất cho bạn