YOMEDIA
UREKA

Bài tập 35 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 35 tr 87 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Bẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo góc aOb.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cách 1. Giải tương tự bài 34 ta được \(\widehat{a'Ob}\) = 900

Cách 2. Tia Oa là tia phân giác của góc xOm nên aOm= \(\frac{\widehat{xOa}}2\)

Tia Ob là tia phân giác của góc yOm nên bOm= \(\frac{\widehat{yOm}}2\).

Tia Om nằm giữa hai tia Oa, Ob do đó: \(\widehat{aOb}\)= \(\widehat{aOm}\) + \(\widehat{bOm}\) = 900

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Vinh

  Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết số đo góc xOy = 30 độ và góc xOz = 120 độ.

  A ) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?

  B ) Tính số đo góc yOz ?

  C ) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, tia phân giác On của góc yOz. Tính số đo góc mOn

  CÓ VẼ HÌNH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà
  Bài 6.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

  Vẽ \(\widehat{xOy}=50^0\). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz

  Số đo của góc mOz bằng :

  (A) \(25^0\)                (B) \(90^0\)                  (C) \(115^0\)                       (D) \(155^0\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • hi hi

  Cho hai góc kề bù góc xOY và góc yOz, biết xOy = 100 độ.

  a, Tính số đo góc yOz

  b, vẽ tia phân giác Oa của góc xOy, tính số đo góc aOy.

  c, vẽ tia phân giác Ob của góc yOz . Tính góc aOb.

  Giúp mk nha cần gấp lắm trả công bằng 1 sp nhégianroikhocroibucminh

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang
  Bài 6.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

  Vẽ \(\widehat{xOy}=50^0\). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz

  Số đo của góc mOn bằng :

  (A) \(25^0\)                (B) \(115^0\)                  (C) \(90^0\)                       (D) \(65^0\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Huong Duong
  Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

  Vẽ \(\widehat{xOy}=50^0\). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz

  Số đo của góc xOm bằng :

  (A) \(25^0\)                (B) \(65^0\)                  (C) \(90^0\)                       (D) \(115^0\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Nguyễn Thủy
  Bài 34 (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

  Trong trò chơi bi - a, các đấu thủ thường áp dụng kinh nghiệm sau : Muốn đẩy quả cầu A vào điểm O (trên cạnh bàn) để khi bắn ra trúng quả cầu B (h.14a) thì cần xác định điểm O sao cho tia Ot (tia vuông góc với mặt bàn tại O) phải là tia phân giác của góc AOB

  Em hãy xem hình 14b rồi dùng các dụng cụ đo (thước thẳng, êke, thước đo góc) kiểm tra xem quả cầu C sau khi đập vào cạnh bàn có đập trúng vào quả cầu D không ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Gia Bảo
  Bài 31 (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

  a) Vẽ góc bẹt xOy

  b) Vẽ tia Ot sao cho \(\widehat{xOt}=30^0\)

  c) Vẽ tia Oz sao cho \(\widehat{yOz}=30^0\) (Ot và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ xy)

  d) Vẽ tia phân giác Om của góc tOz

  e) Vì sao tia Om cũng là tia phân giác của \(\widehat{xOy}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca
  Bài 30 (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

  a) Vẽ \(\widehat{xOy}=44^0\)

  b) Vẽ tia phân giác Oz của góc ấy 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  trên cùng nửa mặt phẳng bờ chưa tia OA vẽ 2 tai OB và OC sao cho AOB = 50o AOC = 150o. Vẽ 2 tia OM và ON lần lượt theo thứ tự là tia phân giác của AOB và AOC.

  a ) tính số đo MON ?

  b ) tia OB có là tia phân giác của góc OB có là tia phân giác của góc MON ko ? vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho tia Ox, trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ 2 tia Oy, Ox sao cho: góc xOy=250, góc xOz=500

  a/ Tính số đo góc yOz?

  b/ Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vè các tia Oy và Oz sao cho xOy= 40độ , xOz= 80độ

  a) So sánh xOy và yOz

  b) Tia Oy có là tia phân giác xOz ? Vì sao ?

  các bn giúp mik nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Vẽ hai tia OB, OC sao cho góc AOB = 30 độ, góc AOC = 140 độ.

  A ) Tính góc BOC

  B ) Vẽ tia OD là tia phân giác của góc BOC. Tính góc AOD ?

  CÓ VẼ HÌNH NHÉ MẤY BẠN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Om và On sao cho góc xOm=100 độ, góc xOn=45 độ. Tia On có phải là tia phân giác của góc xOm ko?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF