ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 35 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 35 tr 87 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Bẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo góc aOb.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Cách 1. Giải tương tự bài 34 ta được \(\widehat{a'Ob}\) = 900

Cách 2. Tia Oa là tia phân giác của góc xOm nên aOm= \(\frac{\widehat{xOa}}2\)

Tia Ob là tia phân giác của góc yOm nên bOm= \(\frac{\widehat{yOm}}2\).

Tia Om nằm giữa hai tia Oa, Ob do đó: \(\widehat{aOb}\)= \(\widehat{aOm}\) + \(\widehat{bOm}\) = 900

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy=40 độ; góc xOz=120 độ.Vẽ Om là tia phân giác của góc xOy,On là phân giác của góc xOz.

  a)Tính số đo của góc xOm,góc xOn, góc mOn

  b)Tia Oy là tia phân giác của góc mOn ko?Vì sao?

  c)Gọi Ot là tia đối của tia Oy.Tính số đo của góc tOz?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lan Anh

  Trên cùng nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox. Vẽ tia Oy và Oz biết góc xOy= 40 độ, goc xOz=60độ

  a, Tính góc zOy

  b, Gọi Oa là tia phân giác của góc xOz, Ob là tia phân giác của góc xOy. Tính góc aOb

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  x O y t 60

  a) tính góc xOt

  b) vẽ phân giác Om của yOt và phân giác On của tOn . Hỏi góc mOt và góc tOn có kề bù ko ? có phụ nhau ko ? Giải thik ?

  help.....mai mk hk roy . mk đăng bài này suốt cả buổi chiều mà ko ai trả lời mk cả

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Bài 1 :

  a) Tìm x \(\in\) Z biết : | x+2008|+|2010+x|=4x

  b) Tìm số tự nhiên n trong khoảng từ 11 đến 44 để phân số \(\dfrac{2n+7}{5n+2}\)còn rút gọn được ?

  Bài 2 : Cho M = n+888...8-9

  \(\uparrow\)

  có n chữ số 8

  Hãy chứng minh M \(⋮\) 9

  Bài 3 :

  1. Cho hai góc xOy và yOz kề bù . Gọi Ot,Ou lần lượt là tia phân giác của góc xOy và góc yOz . Hãy chứng tỏ rằng : Góc uOt là góc vuông

  2. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia OA vẽ các tia OB và OC sao cho : Góc AOB=Góc AOC=n độ .Hãy tìm giá trị lớn nhất của n để OA trở thành tia phân giác của góc BOC

  Bài 4 :

  Cho A=\(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}+...+\dfrac{1}{2^{2010}-1}\)

  Chứng minh rằng : A<2010

  Các bạn giải ra nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  cho 2 góc kề bù xoy và yoz , biết xoy = 120 độ

  1, tính số đo của yoz

  2, gọi ot là tia phân giác của xoy . tính zot

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.

  a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)

  b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)

  c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Chứng minh rằng hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Cho góc xÔy và yÔz là hai kề bù, biết xÔy= 50°

  a, tính yÔz?

  b, vẽ tia Om là phân giác của xÔy. Tính mÔz?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương
  Bài 6.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

  Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?

  a) Tia nằm trong góc xOy là tia phân giác của góc đó 

  b) Tia tạo với một cạnh của góc xOy một góc bằng nửa số đo góc xOy là tia phân giác của góc đó

  c) Mỗi góc có duy nhất một tia phân giác

  d) Mỗi góc có duy nhất một đường phân giác 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết số đo góc xOy = 30 độ và góc xOz = 120 độ.

  A ) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?

  B ) Tính số đo góc yOz ?

  C ) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, tia phân giác On của góc yOz. Tính số đo góc mOn

  CÓ VẼ HÌNH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà
  Bài 6.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

  Vẽ \(\widehat{xOy}=50^0\). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz

  Số đo của góc mOz bằng :

  (A) \(25^0\)                (B) \(90^0\)                  (C) \(115^0\)                       (D) \(155^0\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • hi hi

  Cho hai góc kề bù góc xOY và góc yOz, biết xOy = 100 độ.

  a, Tính số đo góc yOz

  b, vẽ tia phân giác Oa của góc xOy, tính số đo góc aOy.

  c, vẽ tia phân giác Ob của góc yOz . Tính góc aOb.

  Giúp mk nha cần gấp lắm trả công bằng 1 sp nhégianroikhocroibucminh

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang
  Bài 6.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

  Vẽ \(\widehat{xOy}=50^0\). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz

  Số đo của góc mOn bằng :

  (A) \(25^0\)                (B) \(115^0\)                  (C) \(90^0\)                       (D) \(65^0\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1