ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 36 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 36 tr 87 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Cho hai tia Oy,Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết:

\(\widehat{ xOy}\)=300,\(\widehat{ xOz}\)=800

Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. Vẽ tia phân giác On của yOz. Tính

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hai tia Oy, Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox mà

\(\widehat{ xOy}\)< \(\widehat{ xOz}\) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz.

Do đó \(\widehat{ xOy}\)+ \(\widehat{ yOz}\)= \(\widehat{ xOz}\)

Suy ra \(\widehat{ yOz}\)= 800- 300=500

Tia Oy nằm giữa hai tia Om, On do đó:

\(\widehat{mOn}\) =\(\widehat{mOy}\) + \(\widehat{yOn}\)= 400

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1