Bài tập 34 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 34 tr 87 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx', biết \(\widehat{xOy}\) = 1000 . Gọi Ot là thia phân giác của góc xOy và Ot' là tia phân giác của góc x'Oy. Tính số đo các góc x'Ot, xOt', tOt'.

Hướng dẫn giải chi tiết

Hai góc xOy và x'Oy là hai góc kề bù mà \(\widehat{xOy}\) = 100nên \(\widehat{x'Oy}\)= 180- 100= 800.

Giải tương tự bài 33, ta được \(\widehat{x'Ot}= 130^{^{0}}\), \(\widehat{y'Ot}= 140^{^{0}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 34 trang 87 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hai góc kề bù \(\widehat {AOB},\widehat {BOC}\. Vẽ tia phân giác OM của góc BOA. Biết số đo góc MOC gấp 5 lần số đo góc AOM. Tính số đo góc BOC

  • A. 1200
  • B. 1300
  • C. 600
  • D. 900
 • Chai Chai

  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Õ vẽ tia Ot , Oy sao cho góc xOt=40độ góc xoy=80 độ

  a)Tia Ot có nằm giữa hai tia Õ , Oy không ?

  b)Tính góc yOt

  c)Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xoy không ? vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA,vẽ tia OB sao cho góc AOB=55 độ,vẽ tia OC sao cho góc AOC=110 độ

  a)Tính số đo góc BOC

  b)Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không?

  c)Vẽ tia OB' là tia đối của tia OA.Tính số đo góc BOB'

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Trên cùng một mặt phẳng có bờ chứ tia Ox .Vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 65 độ , góc xOz = 130 độ

  a) Trong 3 tia, tia nào nằm giữa ?

  b) Tính góc yOz?

  c) CMR : Oy là tia phân giác của góc xOz

  d) Vẽ Ot là tia đối của Oy . So sánh góc xOt và góc zOt

  ( CÁC BẠN K CẦN PHẢI VẼ HÌNH NHA!)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Bài 9 : Cho góc bẹt <xOy , vẽ tia Oz sao cho <xOz = 70 độ

  a) Tính <zOy

  b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho <xOt = 140 độ. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của <xOt

  help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy=40 độ; góc xOz=120 độ.Vẽ Om là tia phân giác của góc xOy,On là phân giác của góc xOz.

  a)Tính số đo của góc xOm,góc xOn, góc mOn

  b)Tia Oy là tia phân giác của góc mOn ko?Vì sao?

  c)Gọi Ot là tia đối của tia Oy.Tính số đo của góc tOz?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Trên cùng nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox. Vẽ tia Oy và Oz biết góc xOy= 40 độ, goc xOz=60độ

  a, Tính góc zOy

  b, Gọi Oa là tia phân giác của góc xOz, Ob là tia phân giác của góc xOy. Tính góc aOb

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  x O y t 60

  a) tính góc xOt

  b) vẽ phân giác Om của yOt và phân giác On của tOn . Hỏi góc mOt và góc tOn có kề bù ko ? có phụ nhau ko ? Giải thik ?

  help.....mai mk hk roy . mk đăng bài này suốt cả buổi chiều mà ko ai trả lời mk cả

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Bài 1 :

  a) Tìm x \(\in\) Z biết : | x+2008|+|2010+x|=4x

  b) Tìm số tự nhiên n trong khoảng từ 11 đến 44 để phân số \(\dfrac{2n+7}{5n+2}\)còn rút gọn được ?

  Bài 2 : Cho M = n+888...8-9

  \(\uparrow\)

  có n chữ số 8

  Hãy chứng minh M \(⋮\) 9

  Bài 3 :

  1. Cho hai góc xOy và yOz kề bù . Gọi Ot,Ou lần lượt là tia phân giác của góc xOy và góc yOz . Hãy chứng tỏ rằng : Góc uOt là góc vuông

  2. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia OA vẽ các tia OB và OC sao cho : Góc AOB=Góc AOC=n độ .Hãy tìm giá trị lớn nhất của n để OA trở thành tia phân giác của góc BOC

  Bài 4 :

  Cho A=\(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}+...+\dfrac{1}{2^{2010}-1}\)

  Chứng minh rằng : A<2010

  Các bạn giải ra nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  cho 2 góc kề bù xoy và yoz , biết xoy = 120 độ

  1, tính số đo của yoz

  2, gọi ot là tia phân giác của xoy . tính zot

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.

  a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)

  b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)

  c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Chứng minh rằng hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Cho góc xÔy và yÔz là hai kề bù, biết xÔy= 50°

  a, tính yÔz?

  b, vẽ tia Om là phân giác của xÔy. Tính mÔz?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương
  Bài 6.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

  Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?

  a) Tia nằm trong góc xOy là tia phân giác của góc đó 

  b) Tia tạo với một cạnh của góc xOy một góc bằng nửa số đo góc xOy là tia phân giác của góc đó

  c) Mỗi góc có duy nhất một tia phân giác

  d) Mỗi góc có duy nhất một đường phân giác 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết số đo góc xOy = 30 độ và góc xOz = 120 độ.

  A ) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?

  B ) Tính số đo góc yOz ?

  C ) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, tia phân giác On của góc yOz. Tính số đo góc mOn

  CÓ VẼ HÌNH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà
  Bài 6.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

  Vẽ \(\widehat{xOy}=50^0\). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz

  Số đo của góc mOz bằng :

  (A) \(25^0\)                (B) \(90^0\)                  (C) \(115^0\)                       (D) \(155^0\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • hi hi

  Cho hai góc kề bù góc xOY và góc yOz, biết xOy = 100 độ.

  a, Tính số đo góc yOz

  b, vẽ tia phân giác Oa của góc xOy, tính số đo góc aOy.

  c, vẽ tia phân giác Ob của góc yOz . Tính góc aOb.

  Giúp mk nha cần gấp lắm trả công bằng 1 sp nhégianroikhocroibucminh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang
  Bài 6.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

  Vẽ \(\widehat{xOy}=50^0\). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz

  Số đo của góc mOn bằng :

  (A) \(25^0\)                (B) \(115^0\)                  (C) \(90^0\)                       (D) \(65^0\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Huong Duong
  Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

  Vẽ \(\widehat{xOy}=50^0\). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz

  Số đo của góc xOm bằng :

  (A) \(25^0\)                (B) \(65^0\)                  (C) \(90^0\)                       (D) \(115^0\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Nguyễn Thủy
  Bài 34 (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

  Trong trò chơi bi - a, các đấu thủ thường áp dụng kinh nghiệm sau : Muốn đẩy quả cầu A vào điểm O (trên cạnh bàn) để khi bắn ra trúng quả cầu B (h.14a) thì cần xác định điểm O sao cho tia Ot (tia vuông góc với mặt bàn tại O) phải là tia phân giác của góc AOB

  Em hãy xem hình 14b rồi dùng các dụng cụ đo (thước thẳng, êke, thước đo góc) kiểm tra xem quả cầu C sau khi đập vào cạnh bàn có đập trúng vào quả cầu D không ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

Được đề xuất cho bạn