ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 34 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 34 tr 87 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx', biết \(\widehat{xOy}\) = 1000 . Gọi Ot là thia phân giác của góc xOy và Ot' là tia phân giác của góc x'Oy. Tính số đo các góc x'Ot, xOt', tOt'.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hai góc xOy và x'Oy là hai góc kề bù mà \(\widehat{xOy}\) = 100nên \(\widehat{x'Oy}\)= 180- 100= 800.

Giải tương tự bài 33, ta được \(\widehat{x'Ot}= 130^{^{0}}\), \(\widehat{y'Ot}= 140^{^{0}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1