ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm x thuộc N biết (2x+1)^3=(2x+1)^2

1) Cho tập hợp A={ 1;21;22;... ; 210

  a) Tập hợp A có bao nhiêu phần tử 

  b) Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con 

 c) Tính tổng các phần tử của tập hợp 

 Lưu ý: Tập hợp A có n phần tử thì có 2n tập hợp con

2) Tính nhanh:

 a) 37 ×12+37×88

 b) (210 ×13+210×65) :78

3) Tìm x thuộc N biết: 

 a) 2x+3 =128

 b) (3x+1)3=64

 c) Ax+1 +4x+2=320

 d) (2x +1)3= (2x+1)2

  Giúp giùm mình với! Mình cần gấp lắm! 

                        Thank you

 

 

 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • d) \(\left(2x+1\right)^3=\left(2x+1\right)^2\)

  \(\Rightarrow\left(2x+1\right)^3-\left(2x+1\right)^2=0\)

  \(\Rightarrow\left(2x+1\right)^2\left[1-\left(2x+1\right)\right]=0\)

  \(\Rightarrow\left(2x+1\right)^2=0\) hoặc \(1-\left(2x+1\right)=0\)

  +) \(\left(2x+1\right)^2=0\)

  \(\Rightarrow2x+1=0\)

  \(\Rightarrow x=\frac{1}{2}\) ( không thỏa mãn )

  +) \(1-\left(2x+1\right)=0\)

  \(\Rightarrow2x+1=1\)

  \(\Rightarrow x=0\) ( thỏa mãn )

  Vậy x = 0

    bởi Nguyễn Kiều Khánh Giang 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1