ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 15 trang 68 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 15 tr 68 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Đội thiếu niên tiền phong lớp 6B xuất phát từ trại O đi dọc theo đường lộ (hình sau). Hãy xác định vị trí của đội

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Sau hai giờ, với vận tốc 3km/h

b) Sau một giờ, với vận tốc 4km/h

Còn cần biết thêm điều gì nữa để mỗi câu hỏi trên chỉ có một đáp số?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Điểm M hoặc điểm N

b) Điểm P hoặc điểm Q

Cần biết thêm dữ kiện đi về phía bên trái hoặc bên phải của trại thì câu a và câu b mới có đáp án.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 68 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1