ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 68 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 9 tr 68 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

-2 ∈ N; 6 ∈ N; 0 ∈ N; 0 ∈ Z; -1 ∈ N; -1 ∈ Z

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • -2 ∈ N đọc là âm 2 là số tự nhiên hoặc âm 2 thuộc N: sai
  • 6 ∈ N đọc là 6 là số tự nhiên hoặc 6 thuộc N: đúng
  • 0 ∈ N đọc là 0 là số tự nhiên hoặc 0 thuộc N: đúng
  • 0 ∈ Z đọc là 0 là số nguyên hoặc 0 thuộc Z: đúng
  • -1 ∈ N đọc là âm 1 là số tự nhiên hoặc âm 1 thuộc N: sai
  • -1 ∈ Z đọc là âm 1 là số nguyên hoặc âm 1 thuộc Z: đúng

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 68 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1