ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 68 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 10 tr 68 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là +3776 mét và độ cao của biển Chết là -392 mét thì dấu "+" và dấu "-" biểu thị điều gì?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Dấu "+" biểu thị độ cao trên mực nước biển và dấu "-" biểu thị độ cao dưới mực nước biển.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 68 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1