YOMEDIA

Bài tập 7 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 7 tr 70 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là + 3143m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu "+" và dấu "-" biểu thị điều gì ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Dấu cộng và dấu trừ biểu thị nơi đó cao hơn hay thấp hơn mực nước biển.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA