ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 14 trang 68 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 14 tr 68 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Bổ sung các chỗ thiếu (...) trong các câu sau:

a) Nếu -50km/h biểu diễn vận tốc của tàu hoả là 50km.h chạy theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội thì +50km/h biểu diễn...

b) Nếu +6 bước niểu diễn 6 bước về phía trước thì -10 bước biểu diễn...

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Nếu -50km/h biểu diễn vận tốc của tàu hoả là 50km.h chạy theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội thì +50km/h biểu diễn vận tốc của tàu hoả là 50km chạy từ hướng Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh

b) Nếu +6 bước niểu diễn 6 bước về phía trước thì -10 bước biểu diễn 10 bước vè phía sau

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 68 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1