ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 16 trang 69 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 16 tr 69 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Trên trục số ở hình sau, vị trí lá cờ hình tam giác tại điểm -2, còn vị trí lá cờ hình chữ nhật tại điểm +1

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Tìm điểm gốc O và đoạn thẳng đơn vị của trục số.

b) Các điểm A, B, C biểu diễn những số nguyên nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Vì vị trí là cờ hình tam giác tại điểm -2, còn vị trí lá cờ hình chữ nhật tại điểm +1 nên hai vị trí đó cách nhau 3 đơn vị tương ứng với 6 khoảng chia trên hình vẽ. Khi đó điểm gốc O cách vị trí lá cờ hình chữ nhật về phía bên trái 1 đơn vị tương ứng với hai khoảng chia. Như vậy, 1 đơn vị của trục số là 2 khoảng chia.

b) Điểm A biểu diễn số nguyên +3

Điểm B biểu diễn số nguyên -1

Điểm C biểu diễn số nguyên -3

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 69 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1