ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 68 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 13 tr 68 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Điểm M cách điểm O về phía đông – Bắc 5km được biểu thị là +5km. Tìm số nguyên biểu thị các điểm N, P, O trên hình sau:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 
 
 
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Điểm N cách điểm O 2km
  • Điểm P cách điểm O -3km
  • Điểm Q cách điểm O -5km

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 68 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1