ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 68 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 11 tr 68 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Bổ sung các chỗ thiếu (...) trong các câu sau:

a) Nếu -100C biểu diễn 10 độ dưới 00C thì +170C biểu diễn...

b) Nếu -36m biểu diễn độ sâu 36m dưới mực nước biển thì +163m biểu diễn độ cao là...

c) Nếu +100000 đồng biểu diễn số tiền có 100000 đồng thì -50000 đồng biểu diễn...

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Nếu -100C biểu diễn 10 độ dưới 0oC thì +170C biểu diễn 17 độ trên 00C

b) Nếu -36m biểu diễn độ sâu 36m dưới mực nước biển thì +163m biểu diễn độ cao là 163m trên mực nước biển

c) Nếu +100000 đồng biểu diễn số tiền có 100000 đồng thì -50000 đồng biểu diễn số tiền nợ là 50000 đồng

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 68 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1