ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.2 trang 69 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 2.2 trang 69 SBT Toán 6 Tập 1

Điền các kí hiệu ∈, ∉ vào ... sau:

-4 ... N ;   -5 ... Z ;    5 ... Z.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

-4 ∉ N ;    -5 ∈ Z ;    5 ∈ Z.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.2 trang 69 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • hai trieu

    Bài toán nâng cao cô cho khó quá ạ...mọi người ai giúp em với

    Số chính phương là số được viết dưới dạng tích của hai số nguyên giống nhau. Thí dụ \(2{\rm{x}}2 = 4;( - 3)( - 3) = 9...\) Các số 4; 9; … là các số chính phương.
    Hãy chứng tỏ rằng tổng của n số lẻ đầu tiên là một số chính phương.

    Theo dõi (0) 5 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1