ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 12 trang 68 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 12 tr 68 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số đối của các số : +7; 3; -5; -2; -20

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Số đối của + 7 là 7.
  • Số đối của 3 là -3.
  • Số đối của -5 là 5.
  • Số đối của -2 là 2.
  • Số đối của -20 là 20.

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 68 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1