ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 138 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 138 tr 58 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên.

Chẳng hạn, tỉ số của hai số 0,75 và \(1\frac{7}{20}\) có thể viết như sau:

\(\frac{0,75}{1\frac{7}{20}}=\frac{\frac{75}{100}}{\frac{27}{20}}=\frac{75}{100}.\frac{20}{27}=\frac{5}{9}.\)

Hãy viết các tỉ số sau đây thành tỉ số của hai số nguyên:

a) \(\frac{1,28}{3,15}\) ; b) \(\frac{2}{5}:3\frac{1}{4}\) ;

c) \(1\frac{3}{7}:1,24\) ; d) \(\frac{2\tfrac{1}{5}}{3\tfrac{1}{7}}\).

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a: \(\frac{{1,28}}{{3,15}} = \frac{{1,28.100}}{{3,15.100}} = \frac{{128}}{{315}}\)  
Câu b: \(\frac{2}{5}:3\frac{1}{4} = \frac{2}{5}:\frac{{13}}{4} = \frac{2}{5}.\frac{4}{{13}} = \frac{8}{{65}}{\rm{ }}\)  
Câu c: \(1\frac{3}{7}:1,24 = \frac{{10}}{7}:\frac{{124}}{{100}} = \frac{{10}}{7}.\frac{{100}}{{124}} = \frac{{1000}}{{868}} = \frac{{250}}{{217}}{\rm{ }}\)  
Câu d: \(\frac{{2\frac{1}{5}}}{{3\frac{1}{7}}} = \frac{{\frac{{11}}{5}}}{{\frac{{22}}{7}}} = \frac{{11}}{5}.\frac{7}{{22}} = \frac{7}{{10}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 138 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1