Tính tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của mảnh vườn hcn?

bởi Phan Thiện Hải 13/11/2018

mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 135 m2 , chiều rộng bằng \(\dfrac{3}{5}\)chiều dài. Tính tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật

Câu trả lời (1)

 • Sửa đề: Mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 135 m2 , chiều rộng bằng 35chiều dài. Tính chiều rộng và chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật. (Không tính tỉ số chiều rộng và chiều dài vì đề bài đã cho sẵn).

  Giải:

  Gọi chiều dài và chiều rộng của mảnh đất lần lượt là a, b

  Theo đề ra, ta có:

  \(b=\dfrac{3}{5}a\Leftrightarrow\dfrac{a}{b}=\dfrac{5}{3}\Leftrightarrow\dfrac{a}{5}=\dfrac{b}{3}\)

  \(a.b=135\left(m^2\right)\)

  Đặt \(\dfrac{a}{5}=\dfrac{b}{3}=k\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=5k\\b=3k\end{matrix}\right.\)

  Có: \(a.b=135\left(m^2\right)\)

  \(\Leftrightarrow5k.3k=135\left(m^2\right)\)

  \(\Leftrightarrow15k^2=135\left(m^2\right)\)

  \(\Leftrightarrow k^2=\dfrac{135}{15}=9\)

  \(\Leftrightarrow k=\sqrt{9}=3\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=5.3\\b=3.3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=15\left(m\right)\\b=9\left(m\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy ...

  bởi Nguyễn Vương 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan