YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 137 trang 57 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 137 tr 57 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tìm tỉ số của:

a) \(\frac{2}{3}\)m và 75cm;

b) \(\frac{3}{10}\)h và 20 phút.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đưa hai số về cùng đơn vị đo.

Chẳng hạn:

Câu a:

\(75cm = {{75} \over {100}}m = {3 \over 4}m\) , do đó tỉ số của \(\frac{2}{3}\)m và 75cm là:

\({2 \over 3}:{3 \over 4} = {2 \over 3}.{4 \over 3} = {8 \over 9}\)

Câu b:

Ta có: \(\frac{3}{10}\)h = \({3 \over {10}}.60\) phút = 18 phút

⇒ Tỉ số của \(\frac{3}{10}\)h và 20 phút là : \(18:20 = {{18} \over {20}} = {9 \over {10}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 137 trang 57 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON