Bài tập 140 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 140 tr 58 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Chuột nặng hơn voi !

Một con chuột nặng 30g còn một con voi nặng 5 tấn. Tỉ số giữa khối lượng của một con chuột và khối lượng của một con voi là \(\frac{30}{5}=6\) , nghĩa là một con chuột nặng bằng 6 con voi ! Em có tin như vậy không ? Sai lầm ở chỗ nào ?

Hướng dẫn giải chi tiết

Em không tin như vậy.

Sai lầm ở chỗ đã dùng các số đo bởi hai đơn vị đo khác nhau để tính tỉ lệ. Cần đưa về một số đo mới có tỉ lệ chính xác. Ví dụ đổi 5 tấn ra gam hoặc ngược lại đổi 30 gam ra tấn, rồi mới lập tỉ số.

Đổi 5 tấn = 5000000 gam

Tỉ số giữa các khối lượng chuột và voi tính theo đơn vị bằng gam là :

\(\frac{30}{5000000}\) = \(\frac{3}{500000}\).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 140 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 140 trang 58 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Tỉ số giữa học sinh nam và học sinh nữ là 80%. Tính số học sinh nam, biết lớp 6A có 36 học sinh

   

  • A. 20 học sinh
  • B. 15 học sinh
  • C. 18 học sinh
  • D. 16 học sinh
 • Lê Minh Bảo Bảo

  tỉ số của 2 số là a và b là 3 : 5. Tìm 2 số đó biết a + b = -64

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man
  Bài 16.5* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Tỉ số của hai số là \(\dfrac{3}{5}\), hiệu các bình phương của chúng là -64. Tìm hai số đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Bài 16.4* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Hiệu của hai số là 32. Biết 25% số lớn bằng 0,375 số nhỏ. Tìm hai số đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng
  Bài 16.3* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là \(5000m^2\). Trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 1000, khu đấy đó có diện tích bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ
  Bài 16.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Nếu tăng một cạnh của hình chữ nhật thêm 10% độ dài của nó và giảm cạnh kia đi 10% đọ dài của nó thì diện tích của hình chữ nhật đó :

  (A) Tăng thêm 1% 

  (B) Giảm đi 1%

  (C) Không thay đổi

  (D) Không kết luận được có thay đổi hay không 

  Hãy chọn đáp án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 16.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Điền vào chỗ trống (.....)

  A) Tỉ số của \(\dfrac{3}{4}m\) và 60 cm là ..................

  B) Tỉ số của \(\dfrac{2}{5}\) giờ và 12 phút là .................

  C) Tỉ số của 2,5 tạ và 80kg là ..................

  D) Tỉ số của 2 ngày và \(3\dfrac{1}{2}\) giờ là ..................

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn