Tìm 2 số biết tỉ số của chúng = 5/7 và tổng bình phương của 2 số là 4726

bởi Nguyễn Thủy Tiên 07/11/2018

Tìm 2 số biết tỉ số của chúng = 5/7 và tổng bình phương của 2 số là 4726

Câu trả lời (1)

 • Gọi 2 số cần tìm là a và b \(\left(a,b\in N\right)\)

  Theo bài ta có :

  \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{5}{7}\Rightarrow\dfrac{a}{5}=\dfrac{b}{7}\Rightarrow\dfrac{a^2}{25}=\dfrac{b^2}{49}\)

  Âp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

  \(\dfrac{a^2}{25}=\dfrac{b^2}{49}\Rightarrow\dfrac{a^2+b^2}{25+49}=\dfrac{4736}{74}=64\)

  \(\Rightarrow\dfrac{a^2}{25}=64\Rightarrow a^2=64.25=1600\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}a=40\\a=-40\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\dfrac{b^2}{49}=64\Rightarrow b^2=64.49=3136\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}b=56\\b=-56\end{matrix}\right.\)

  Vậy .....................

  ~ Học tốt ~

  bởi Tề Ngọc Diệp Vũ 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan