Tính tỉ số phần trăm số hs trung bình so với cả lớp, biết lớp 6A có 45 hs

bởi Đan Nguyên 13/11/2018

Lớp 6A có 45 h/s. Trong học kì I vừa qua, số học sinh giỏi chiếm 1/9 số h/s cả lớp, 2/3 số h/s khá là 10 em, còn lại là h/s TB.

a: Tính số h/s giỏi, khá, TB của lớp 6A?

b: Tính tỉ số phần trăm số h/s TB so về h/s cả lớp?

Câu trả lời (1)

 • a) Số học sinh giỏi của lớp 6A là:

  \(45\cdot\dfrac{1}{9}=5\)( học sinh)

  Số học sinh khá của lớp 6A là:

  \(10:\dfrac{2}{3}=15\)( học sinh)

  Số học sinh trung bình của lớp 6A là:

  \(45-\left(5+15\right)\)\(=25\)( học sinh)

  b) Tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với cả lớp là:

  \(25:45.100=55,5\%\)

  bởi Nhật Minh 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan