Bài tập 141 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 141 tr 58 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tỉ số của hai số a và b bằng \(1\frac{1}{2}\). Tìm hai số đó biết a - b = 8

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Từ \(\frac{a}{b} = \frac{3}{2}\) suy ra \(a = \frac{{3b}}{2}.\)

Bây giờ a - b = 8 suy ra \(\frac{{3b}}{2} - b = 8\) hay \(\frac{b}{2} = 8\)

Do đó b = 16 và \(a = \frac{{3.16}}{2} = 24\)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 141 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 141 trang 58 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Hiệu của hai số là 21. Biết 37,5% số lớn bằng 0,6 số nhỏ. Hai số đó là:

  • A. 56;  35
  • B. 45; 56
  • C. 60; 39
  • D. 56; 45

Được đề xuất cho bạn