ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 141 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 141 tr 58 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tỉ số của hai số a và b bằng \(1\frac{1}{2}\). Tìm hai số đó biết a - b = 8

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Từ \(\frac{a}{b} = \frac{3}{2}\) suy ra \(a = \frac{{3b}}{2}.\)

Bây giờ a - b = 8 suy ra \(\frac{{3b}}{2} - b = 8\) hay \(\frac{b}{2} = 8\)

Do đó b = 16 và \(a = \frac{{3.16}}{2} = 24\)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 141 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Spider man
  Bài 16.5* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Tỉ số của hai số là \(\dfrac{3}{5}\), hiệu các bình phương của chúng là -64. Tìm hai số đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thủy Tiên

  Bài 16.4* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Hiệu của hai số là 32. Biết 25% số lớn bằng 0,375 số nhỏ. Tìm hai số đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng
  Bài 16.3* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là \(5000m^2\). Trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 1000, khu đấy đó có diện tích bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ
  Bài 16.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Nếu tăng một cạnh của hình chữ nhật thêm 10% độ dài của nó và giảm cạnh kia đi 10% đọ dài của nó thì diện tích của hình chữ nhật đó :

  (A) Tăng thêm 1% 

  (B) Giảm đi 1%

  (C) Không thay đổi

  (D) Không kết luận được có thay đổi hay không 

  Hãy chọn đáp án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 16.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Điền vào chỗ trống (.....)

  A) Tỉ số của \(\dfrac{3}{4}m\) và 60 cm là ..................

  B) Tỉ số của \(\dfrac{2}{5}\) giờ và 12 phút là .................

  C) Tỉ số của 2,5 tạ và 80kg là ..................

  D) Tỉ số của 2 ngày và \(3\dfrac{1}{2}\) giờ là ..................

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser
  Bài 143* (Sách bài tập - tập 2 - trang 37)

  Tìm hai số, biết tỉ số của chúng bằng 2 : 5 và tích của chúng bằng 40 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Bài 142* (Sách bài tập - tập 2 - trang 37)

  Tỉ số của hai số bằng 2 : 7. Nếu thêm 35 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng sẽ bằng 11 : 14. Tìm hai số đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen
  Bài 141 (Sách bài tập - tập 2 - trang 37)

  Tỉ số của hai số a và b là \(\dfrac{2}{7}\), tỉ số của hai số b và c là \(\dfrac{21}{26}\). Tính tỉ số của hai số a và c ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1