Bài tập 139 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 139 tr 58 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tỉ số của hai số a và b có thể viết là \(\frac{a}{b}\). Cách viết này có khác gì cách viết phân số \(\frac{a}{b}\) không ? Cho ví dụ.

Hướng dẫn giải chi tiết

Cách viết phân số \(\frac{a}{b}\) khác cách viết tỉ số \(\frac{a}{b}\) ở chỗ trong phân số \(\frac{a}{b}\) thì a và b bắt buộc phải là các số nguyên còn trong tỉ số \(\frac{a}{b}\) thì a và b là những số bất kì, với b ≠ 0.

Ví dụ \(\frac{-3}{5}\) là phân số (cũng là tỉ số); \(\frac{0,72}{3\frac{1}{4}}\) là tỉ số, không là phân số.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 139 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 139 trang 58 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Chọn câu sai. Viết dưới dạng tỉ số của hai số tự nhiên

  • A. \(\frac{{2\frac{{11}}{{12}}}}{{6\frac{1}{8}}} = \frac{{10}}{{21}}\)
  • B. \(66\frac{2}{3}\%  = \frac{{11}}{{25}}\)
  • C. \(0,72:2,7 = \frac{4}{{15}}\)
  • D. \(0,73:2,7 = \frac{4}{{16}}\)

Được đề xuất cho bạn