Tính diện tích phần đất để làm nhà, biết phần đất làm sân chiếm 20%

bởi nguyen bao anh 13/11/2018

Một mảnh đất chia thành 3 phần . Phần để xây nhà có diện tích chiếm 3/5 diện tích mảnh đất . Phần để làm sân có diện tích bằng 20% diện tích mảnh đất . Phầm diện tích còn lại là 30m^2 để trồng cây cảnh .

1 . Tính diện tích mảnh đất .

2. Tính diện tích phần đất để làm nhà .

Câu trả lời (2)

 • bởi Lê Thanh Ngọc 13/11/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Giải:

  a) Gọi diện tích mảnh đất là S

  Gọi phần đất để xây nhà, làm sân, trồng cây cảnh lần lượt là a, b, c

  Theo đề ra, ta có:

  \(a=\dfrac{3}{5}S\); \(b=20\%S\Leftrightarrow b=\dfrac{1}{5}S\)\(c=30\left(m^2\right)\)

  Phần diện tích để trồng cây chiếm diện tích mảnh đất là:

  \(c=S-a-b\)

  \(\Leftrightarrow c=S-\dfrac{3}{5}S-\dfrac{1}{5}S=\dfrac{1}{5}S\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{5}S=30\)

  \(\Leftrightarrow S=30:\dfrac{1}{5}=150\left(m^2\right)\)

  Vậy ...

  b) Diện tích đất làm nhà là:

  \(a=\dfrac{3}{5}S=\dfrac{3}{5}.150=90\left(m^2\right)\)

  Vậy ...

  bởi Hoàng Ngọc Bảo 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan