Tính số hs của lớp, biết cuối hk2 số hs khá = 3/5 số hs giỏi

bởi Bi do 13/11/2018

Xếp loại học lực của 1 lớp chỉ có giỏi và khá. Cuối học kì 1 số học sinh khá = 2/3 số học sinh giỏi. Cuối kì 2 có thêm 1 bạn học sinh khá được xếp loại giỏi nên số học sinh khá = 3/5 số học sinh giỏi. Tính số học sinh của lớp?

help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Câu trả lời (1)

 • Gọi số học sinh giỏi của lớp là x bạn (x>0)

  Số học sinh khá của lớp là y bạn (y>1)

  Học kì 1:

  y=\(\dfrac{2}{3}\)x --> \(\dfrac{2}{3}\)x - y=0 (1)

  Học kì 2:

  y-1=\(\dfrac{3}{5}\)(x+1) --> y-1=\(\dfrac{3x}{5}+\dfrac{3}{5}\)

  --> \(\dfrac{3x}{5}-y=\dfrac{-8}{5}\) (2)

  Giải 1 và 2-->\(\left\{{}\begin{matrix}x=24\left(TMĐK\right)\\y=16\left(TMĐK\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy số học sinh giỏi của lớp là 24 bạn

  Số học sinh khá của lớp là 16 bạn

  bởi thunga nga 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan