ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 143 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 143 tr 59 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Trong 40 kg nước biển có 2 kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tỉ số phần trăm muối có trong nước biển là:

\({{2.100} \over {40}}\% = 5\%\)

Vậy tỉ số phần trăm muối trong nước biển là 5%

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 143 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1