AMBIENT

Tìm ƯCLN rồi tìm ước chung của 16 và 24

bởi Midoriya Izuku 20/12/2018

Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của:

a) 16 và 24 ;     b) 180 và 234 ;     c) 60, 90, 135

ADSENSE

Câu trả lời (6)

 • a) Ta có 16 = 24 và 24 = 23.3 ⇒ ƯCLN (16, 24) = 23 = 8.

  ƯC(16 ; 24) = Ư(8) = {1 ; 2 ; 4 ; 8}.

  b) Ta có 180 = 22.32.5 và 234 = 2.32.13 ⇒ ƯCLN(180, 234) = 2.32 = 18.

  ƯC(180 ; 234) = Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}.

  c) 60 = 22 .3.5; 90 = 2.32; 135 = 33 .5

  ⇒ ƯCLN(60, 90, 135) = 3.5 = 15.

  ƯC(60, 90, 135) = Ư(15) = {1, 3, 5, 15}

   

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a)

  16=24

  24=23.3

  ƯCLN(16,24)=23

  bởi Hà Khang 20/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) 16 = 24

      24 = 23 . 3

  ƯCLN ( 16 ; 24 ) = 23 = 8

  ƯC ( 16 ; 24 ) = Ư ( 8 ) = { 1 ; 2 ; 4; 8 }

  b) 180 = 22 . 32 . 5

      234 = 2 . 32 . 13

  ƯCLN ( 180 ; 234 ) = 2 . 32 = 2 . 9 = 18

  ƯC ( 180 ; 234 ) = Ư ( 18 ) = { 1 ; 2 ;3 ; 6; 9;18}

  c) 60 = 22 . 3 . 5

      90 = 2 . 32 . 5

      135 = 33 . 5

  ƯCLN ( 60; 90; 135 ) = 3 . 5 = 15

  ƯC ( 60 ; 90 ; 135 ) = Ư ( 15 ) = { 1 ; 3 ; 5 ; 15 }

   

  bởi YY Lissia Boboiboy 21/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) 16=2416=24

      24=23.324=23.3

  ƯCLN(16,24)=23=8ƯCLN(16,24)=23=8,

  ƯC(16,24)=Ư(8)={1;2;4;8}ƯC(16,24)=Ư(8)={1;2;4;8};

  b) 180=22.32.5180=22.32.5;

       234=2.32.13234=2.32.13;

  ƯCLN(180,234)=2.32=18ƯCLN(180,234)=2.32=18ƯC(180,234)=Ư(18)={1;2;3;6;9;18}ƯC(180,234)=Ư(18)={1;2;3;6;9;18};

  c) 60=22.3.560=22.3.5;

      90=2.32.590=2.32.5;

      135=33.5135=33.5.

  Do đó

  ƯCLN(60,90,135)=3.5=15ƯCLN(60,90,135)=3.5=15ƯC(60,90,135)=Ư(15)={1;3;5;15}ƯC(60,90,135)=Ư(15)={1;3;5;15}.

  bởi Ngô Huỳnh Anh 21/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA