AMBIENT

Viết tập hợp Ư(6), Ư(9), ƯC(6, 9)

bởi Midoriya Izuku 20/12/2018

Viết các tập hợp:

a) Ư(6), Ư(9), ƯC(6, 9)

b) Ư(7), Ư(8), ƯC(7, 8)

c) ƯC(4, 6, 8)

RANDOM

Câu trả lời (4)

 • a) Chia 6 cho lần lượt các số tự nhiên từ 1 đến 6.

  6 chia hết cho 1; 2; 3; 6 nên Ư(6) = {1; 2; 3; 6}.

  Tương tự như vậy Ư(9) = {1; 3; 9}

  ƯC(6,9) = Ư(6) ∩ Ư(9) = {1; 3}.

  b) Ư(7) = {1,7}

  Ư(8) = {1, 2, 4, 8}

  ƯC(7,8) = Ư(7) ∩ Ư(8) = {1}.

  c) Ư(4) = {1; 2; 4}

  Ư(6) = {1; 2; 3; 6}

  Ư(8) = {1; 2; 4; 8}

  ƯC(4 ,6 ,8) = Ư(4) ∩ Ư(6) ∩ Ư(8) = {1, 2}.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A. Ư(6)={1,2,3,6}

  Ư(9)={1,3}

  ƯC(6, 9)={1,3}

  B. Ư(7)={1,7}

  Ư(8)={1,2,4,8}

  ƯC(7,8)={1}

  C. ƯC(4,6,8)={1,2}

  bởi Nguyễn Xuân 28/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>