Nguyễn Thị Thu Thùy's Profile

Nguyễn Thị Thu Thùy

Nguyễn Thị Thu Thùy

09/04/2007

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 119
Điểm 575
Kết bạn

Hoạt động gần đây (231)

Điểm thưởng gần đây (305)

  • Nguyễn Thị Thu Thùy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng