Nguyễn Thị Thu Thùy's Profile

Nguyễn Thị Thu Thùy

Nguyễn Thị Thu Thùy

09/04/2007

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 9
Điểm 53
Kết bạn

Bạn bè (17)

Hoạt động gần đây (66)

 • Nguyễn Thị Thu Thùy đã đặt câu hỏi: toán học lớp 6 Cách đây 8 giờ

  ở hoc 247 nếu trả lời đúng có được tick đúng ko hay là chỉ like thôi

 • Nguyễn Thị Thu Thùy đã đặt câu hỏi: toán học lớp 6 Cách đây 8 giờ

  ở hoc 247 nếu trả lời đúng có được tick đúng ko hay là chỉ like thôi

 • Nguyễn Thị Thu Thùy đã đặt câu hỏi: tiếng anh lớp 6 Cách đây 8 giờ

  viết một postcard về thành phố hồ chí minh

 • Nguyễn Thị Thu Thùy đã đặt câu hỏi: tiếng anh lớp 6 Cách đây 8 giờ

  viết một postcard về thành phố hà nội

 • Nguyễn Thị Thu Thùy đã đặt câu hỏi: tiếng anh lớp 6 Cách đây 8 giờ

  viết một postcard về thành phố hà nội

 • Nguyễn Thị Thu Thùy đã đặt câu hỏi: tiếng anh lớp 6 Cách đây 8 giờ

  viết một postcard về thành phố hồ chí minh

 • Nguyễn Thị Thu Thùy đã kết bạn cold girl Cách đây 8 giờ
 • Nguyễn Thị Thu Thùy đã đặt câu hỏi: toán học lớp 6 Cách đây 1 ngày

  háy so sánh phân số

  \frac{n+1}{n+2} và \frac{n}{n+3}

   

  \frac{64}{85} và \frac{73}{81}

   

  \frac{67}{77} và\frac{73}{83}

 • Nguyễn Thị Thu Thùy đã đặt câu hỏi: toán học lớp 6 Cách đây 1 ngày

  háy so sánh phân số

  \frac{n+1}{n+2} và \frac{n}{n+3}

   

  \frac{64}{85} và \frac{73}{81}

   

  \frac{67}{77} và\frac{73}{83}

 • Nguyễn Thị Thu Thùy đã kết bạn Phan Công Trực Cách đây 3 ngày

Điểm thưởng gần đây (17)

 • Nguyễn Thị Thu Thùy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
 • Nguyễn Thị Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 ngày
 • Nguyễn Thị Thu Thùy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tuần
 • Nguyễn Thị Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần
 • Nguyễn Thị Thu Thùy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tuần
 • Nguyễn Thị Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần
 • Nguyễn Thị Thu Thùy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 6 - Cities, buildings and people) (+1đ) Cách đây 1 tuần
 • Nguyễn Thị Thu Thùy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 6 - Natural features) (+1đ) Cách đây 1 tuần
 • Nguyễn Thị Thu Thùy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 18 Biến dạng của thân) (+1đ) Cách đây 2 tuần
 • Nguyễn Thị Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tuần