Nguyễn Thị Thu Thùy's Profile

Nguyễn Thị Thu Thùy

Nguyễn Thị Thu Thùy

09/04/2007

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 121
Điểm 594
Kết bạn

Hoạt động gần đây (231)

Điểm thưởng gần đây (302)

  • Nguyễn Thị Thu Thùy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 ngày
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 ngày
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Thị Thu Thùy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần