YOMEDIA

Bài tập 100 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 100 tr 96 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Giá trị của tích m . n2 với m = 2, n = -3 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

A. -18;                 B. 18;             C. -36;                   D. 36.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

HD: Tính giá trị của biểu thức m . n2 với m = 2, n = -3

ĐS: B.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 100 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Tram Anh
  Bài 12.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Tích \(\left(-3\right)^2.\left(-4\right)\) bằng :

  (A) -36                        (B) 36                     (C) -24                        (D) 24

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 141 (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên :

  a) \(\left(-8\right).\left(-3\right)^3.\left(+125\right)\)

  b) \(27.\left(-2\right)^3.\left(-7\right).\left(+49\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong
  Bài 140 (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Tính :

       \(\left(-1\right).\left(-2\right).\left(-4\right).\left(-5\right).\left(-6\right).\left(-7\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA