YOMEDIA
NONE

Bài tập 137 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 137 tr 89 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tính nhanh:

a) (-4).(+3).(-125).(+25).(-8)

b) (-67).(1 – 301 ) – 301. 67

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) (-4).(+3).(-125).(+25).(-8) = (+3).[(-4).(+25)].[(-8).(-125)]

= 3.(-100).1000 = -300000

b) (-67).(1 – 301 ) – 301. 67 = (-67).1 + 67.301 – 67. 301 = -67

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 137 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON