YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 92 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 92 tr 95 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính:
a) (37 - 17) . (-5) + 23 . (-13 - 17);

b) (-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

(37 - 17) . (-5) + 23 . (-13 - 17) = 20 . (-5) + 23 . (-30)

= -100 - 690 = -790.

Câu b:

Cách 1:

(-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57)= (-57) . 67 - (-57) . 34 - 67 . 34 + 67 . 57

= 67 . (-57 + 57) - [34 . (-57) + 34 . 67] = 0 - 34 . (-57 + 67) = -34 . 10. = -340.

Cách 2:

(-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57) = (-57) . 33 - 67 . (-23) = -1881 + 1541 = -340.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 92 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON