Bài tập 92 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 92 tr 95 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính:
a) (37 - 17) . (-5) + 23 . (-13 - 17);

b) (-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

(37 - 17) . (-5) + 23 . (-13 - 17) = 20 . (-5) + 23 . (-30)

= -100 - 690 = -790.

Câu b:

Cách 1:

(-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57)= (-57) . 67 - (-57) . 34 - 67 . 34 + 67 . 57

= 67 . (-57 + 57) - [34 . (-57) + 34 . 67] = 0 - 34 . (-57 + 67) = -34 . 10. = -340.

Cách 2:

(-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57) = (-57) . 33 - 67 . (-23) = -1881 + 1541 = -340.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 92 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Nhật Minh
  Bài 12.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Không làm các phép tính, hãy so sánh :

  a) \(\left(-1\right)\left(-2\right)\left(-3\right)....\left(-2009\right)\) với \(0\)

  b) \(\left(-1\right)\left(-2\right)\left(-3\right)....\left(-10\right)\) với \(1.2.3....10\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  a)Tìm các số nguyên x,y sao cho \(3xy+x-3y=6\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh
  Bài 12.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Thay một thừa số bằng hiệu để tính :

  a) -43.99

  b) -45.(-49)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh
  Bài 12.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Tích \(\left(-3\right)^2.\left(-4\right)\) bằng :

  (A) -36                        (B) 36                     (C) -24                        (D) 24

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 141 (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên :

  a) \(\left(-8\right).\left(-3\right)^3.\left(+125\right)\)

  b) \(27.\left(-2\right)^3.\left(-7\right).\left(+49\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong
  Bài 140 (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Tính :

       \(\left(-1\right).\left(-2\right).\left(-4\right).\left(-5\right).\left(-6\right).\left(-7\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện
  Bài 139 (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Ta sẽ nhận được số dương hay số âm nếu nhân :

  a) Một số âm và hai số dương ?

  b) Hai số âm và một số dương ?

  c) Hai số âm và hai số dương ?

  d) Ba số âm và một số dương ?

  e) Hai mươi số âm và một số dương ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien
  Bài 138 (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên :

  a) \(\left(-7\right).\left(-7\right).\left(-7\right).\left(-7\right).\left(-7\right).\left(-7\right)\)

  b) \(\left(-4\right).\left(-4\right).\left(-4\right).\left(-5\right).\left(-5\right).\left(-5\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh
  Bài 137 (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Tính nhanh :

  a) \(\left(-4\right).\left(+3\right).\left(-125\right).\left(+25\right).\left(-8\right)\)

  b) \(\left(-65\right).\left(1-301\right)-301.67\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời