AMBIENT

Bài tập 95 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 95 tr 95 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Giải thích vì sao: (-1)3 = -1. Có còn số nguyên nào khác mà lập phương của nó bằng chính nó?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

(-1)3 = [(-1) . (-1)] . (-1) = 1 . (-1) = -1.

Còn số 1 mà (1)3 = 1 và số (0)3 = 0.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 95 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • hi hi
  Bài 141 (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên :

  a) \(\left(-8\right).\left(-3\right)^3.\left(+125\right)\)

  b) \(27.\left(-2\right)^3.\left(-7\right).\left(+49\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong
  Bài 140 (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Tính :

       \(\left(-1\right).\left(-2\right).\left(-4\right).\left(-5\right).\left(-6\right).\left(-7\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện
  Bài 139 (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Ta sẽ nhận được số dương hay số âm nếu nhân :

  a) Một số âm và hai số dương ?

  b) Hai số âm và một số dương ?

  c) Hai số âm và hai số dương ?

  d) Ba số âm và một số dương ?

  e) Hai mươi số âm và một số dương ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien
  Bài 138 (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên :

  a) \(\left(-7\right).\left(-7\right).\left(-7\right).\left(-7\right).\left(-7\right).\left(-7\right)\)

  b) \(\left(-4\right).\left(-4\right).\left(-4\right).\left(-5\right).\left(-5\right).\left(-5\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>