YOMEDIA

Bài tập 95 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 95 tr 95 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Giải thích vì sao: (-1)3 = -1. Có còn số nguyên nào khác mà lập phương của nó bằng chính nó?

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

(-1)3 = [(-1) . (-1)] . (-1) = 1 . (-1) = -1.

Còn số 1 mà (1)3 = 1 và số (0)3 = 0.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 95 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Dương Quá

  Tìm X thuộc Z

  |x-3| là Ư(13)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thu hảo

  Tìm x, y thuộc Z, sao cho: (x - 3)(x + y) = -7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ
  Bài 146 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 90)

  Giá trị của tích \(2.a.b^2\) với \(a=4;b=-6\) là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây :

  (A) \(\left(-288\right)\)                      (B) \(288\)                      (C) \(144\)                      (D) \(\left(-144\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh
  Bài 145 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 90)

  Áp dụng tính chất \(a.\left(b-c\right)=a.b-a.c\) điền số thích hợp vào chỗ trống (...) :

  a) \(\left(-11\right).\left(8-9\right)=\left(-11\right)....-\left(-11\right)....=....\)

  b) \(\left(-12\right).10-\left(-9\right).10=\left[-12-\left(-9\right)\right]....=....\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan
  Bài 144 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 90)

  Tính giá tri của biểu thức :

  a) \(\left(-75\right).\left(-27\right).\left(-x\right)\) với \(x=4\)

  b) \(1.2.3.4.5.a\) với \(a=-10\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA