YOMEDIA

Bài tập 94 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 94 tr 95 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:

a) (-5) . (-5) . (-5) . (-5) . (-5);

b) (-2) . (-2) . (-2) . (-3) . (-3) . (-3).

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

(-5)5;

Câu b:

63.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 94 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Cam Ngan

  Tìm x \(\in\) Z

  a, x.(x+3)=0

  b, (x-2).(5-x)=0

  c, (x-10).(x2+1)=0

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Trần Phương Khanh
  Bài 12.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 91)

  Biến đổi vế trái thành vế phải :

  a) \(a\left(b+c\right)-b\left(a-c\right)=\left(a+b\right)c\)

  b) \(\left(a+b\right)\left(a-b\right)=a^2-b^2\)

  Chú ý : "Biến đổi vế trái thành vế phải hoặc vế phải thành vế trái của một đẳng thức" là một cách chứng minh đẳng thức

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bảo Lộc
  Bài 149 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 90)

  Điền số thích hợp vào chỗ trống (....)

  a) \(\left(-5\right).\left(-4\right)+\left(-5\right).14=\left(-5\right).\left[\left(-4\right)+....\right]=.....\)

  b) \(3.\left(....+8\right)=13.\left(-3\right)+13.......=65\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bánh Mì
  Bài 148 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 90)

  Cho \(a=-7\)\(b=4\). Tính giá trị của các biểu thức sau :

  a) \(a^2+2.a.b+b^2\) và \(\left(a+b\right)\left(a+b\right)\)

  b) \(a^2-b^2\) và \(\left(a+b\right)\left(a-b\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu
  Bài 147 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 90)
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA