Bài tập 93 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 93 tr 95 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính nhanh:

a) (-4) . (+125) . (-25) . (-6) . (-8);

b) (-98) . (1 - 246) - 246 . 98.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

(-4) . (+125) . (-25) . (-6) . (-8)

= [(-4) . (-25)] . [125 . (-8)] . (-6)

=     100          .    (-1 000)     . (-6)

=                    600 000

Câu b:

Áp dụng tính chất phân phối.

= (-98) . (1 -246)  - 246.98

= (-98) . 1 + 98.246 - 246.98

= (-98)+[98.246 - 246.98]

= (-98) + 0

= -98

ĐS: a) 600 000; b) -98.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 93 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoai Hoai
  Bài 142 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Tính :

  a) \(125.\left(-24\right)+24.225\)

  b) \(26.\left(-125\right)-125.\left(-36\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 12.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Không làm các phép tính, hãy so sánh :

  a) \(\left(-1\right)\left(-2\right)\left(-3\right)....\left(-2009\right)\) với \(0\)

  b) \(\left(-1\right)\left(-2\right)\left(-3\right)....\left(-10\right)\) với \(1.2.3....10\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh
  Bài 12.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Thay một thừa số bằng hiệu để tính :

  a) -43.99

  b) -45.(-49)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh
  Bài 12.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Tích \(\left(-3\right)^2.\left(-4\right)\) bằng :

  (A) -36                        (B) 36                     (C) -24                        (D) 24

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 141 (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên :

  a) \(\left(-8\right).\left(-3\right)^3.\left(+125\right)\)

  b) \(27.\left(-2\right)^3.\left(-7\right).\left(+49\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong
  Bài 140 (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Tính :

       \(\left(-1\right).\left(-2\right).\left(-4\right).\left(-5\right).\left(-6\right).\left(-7\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn