AMBIENT

Bài tập 96 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 96 tr 95 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính:

a) 237 . (-26) + 26 . 137;       b) 63 . (-25) + 25 . (-23).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

237 . (-26) + 26 . 137 = -237 . 26 + 26 . 137 = 26 . (-237 + 137)

= 26 . (-100) = -2600.

Câu b:

Cách 1: 63 . (-25) + 25 . (-23) = -63 . 25 + 25 . (-23) = 25 . (-63 - 23)

= 25 . (-86) = -2150.

Cách 2: 63 . (-25) + 25 . (-23) = -1575 - 575 = -2150.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 96 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Minh
  Bài 137 (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Tính nhanh :

  a) \(\left(-4\right).\left(+3\right).\left(-125\right).\left(+25\right).\left(-8\right)\)

  b) \(\left(-65\right).\left(1-301\right)-301.67\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Bài 136 (Sách bài tập - tập 1 - trang 88)

  Tính :

  a) \(\left(26-6\right).\left(-4\right)+31\left(-7-13\right)\)

  b) \(\left(-18\right).\left(55-24\right)-28.\left(44-68\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải
  Bài 135 (Sách bài tập - tập 1 - trang 88)

  Thay một thừa số bằng tổng để tính :

  a) \(-53.21\)

  b) \(45.\left(-12\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh
  Bài 134 (Sách bài tập - tập 1 - trang 88)

  Thực hiện các phép tính :

  a) \(\left(-23\right).\left(-3\right).\left(+4\right).\left(-7\right)\)

  b) \(2.8.\left(-14\right).\left(-3\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>