YOMEDIA
NONE

Bài tập 96 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 96 tr 95 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính:

a) 237 . (-26) + 26 . 137;       b) 63 . (-25) + 25 . (-23).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

237 . (-26) + 26 . 137 = -237 . 26 + 26 . 137 = 26 . (-237 + 137)

= 26 . (-100) = -2600.

Câu b:

Cách 1: 63 . (-25) + 25 . (-23) = -63 . 25 + 25 . (-23) = 25 . (-63 - 23)

= 25 . (-86) = -2150.

Cách 2: 63 . (-25) + 25 . (-23) = -1575 - 575 = -2150.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 96 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON