YOMEDIA

Bài tập 96 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 96 tr 95 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính:

a) 237 . (-26) + 26 . 137;       b) 63 . (-25) + 25 . (-23).

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

237 . (-26) + 26 . 137 = -237 . 26 + 26 . 137 = 26 . (-237 + 137)

= 26 . (-100) = -2600.

Câu b:

Cách 1: 63 . (-25) + 25 . (-23) = -63 . 25 + 25 . (-23) = 25 . (-63 - 23)

= 25 . (-86) = -2150.

Cách 2: 63 . (-25) + 25 . (-23) = -1575 - 575 = -2150.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 96 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Tấn Vũ
  Bài 143 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 90)

  So sánh :

  a) \(\left(-3\right).1574.\left(-7\right).\left(-11\right).\left(-10\right)\) với \(0\)

  b) \(25-\left(-37\right).\left(-29\right).\left(-154\right).2\) với \(0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hoai Hoai
  Bài 142 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Tính :

  a) \(125.\left(-24\right)+24.225\)

  b) \(26.\left(-125\right)-125.\left(-36\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn : \(\left|x-22\right|-33=-20\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  1. Tìm x thuộc Z, biết

  a) 11 - (-53+x) = 2x+5

  b) |x+1|+|x|+|x+2| = 4x

  2. Tìm a, b, c biết

  |a+1|+|b-2|+|c+3| ≤ 0

  3. Tìm GTNN của biểu thức:

  M = |x-3|+2|y-1|+3|z+5|-6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 12.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Không làm các phép tính, hãy so sánh :

  a) \(\left(-1\right)\left(-2\right)\left(-3\right)....\left(-2009\right)\) với \(0\)

  b) \(\left(-1\right)\left(-2\right)\left(-3\right)....\left(-10\right)\) với \(1.2.3....10\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA