ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 99 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 99 tr 96 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac, điền số thích hợp vào ô trống:

a)  . (-13) + 8 . (-13) = (-7 + 8) . (-13) = 

b) (-5) . (-4 - ) = (-5) . (-4) - (-5) . (-14) = 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

(-7) . (-13) + 8 . (-13) = (-7 + 8) . (-13) = -13

Câu b:

(-5) . [-4 - (-14)] = (-5) . (-4) - (-5) . (-14) = -50.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 99 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Lưu
  Bài 147 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 90)
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Dương Quá

  Tìm X thuộc Z

  |x-3| là Ư(13)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Tìm x, y thuộc Z, sao cho: (x - 3)(x + y) = -7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ
  Bài 146 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 90)

  Giá trị của tích \(2.a.b^2\) với \(a=4;b=-6\) là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây :

  (A) \(\left(-288\right)\)                      (B) \(288\)                      (C) \(144\)                      (D) \(\left(-144\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh
  Bài 145 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 90)

  Áp dụng tính chất \(a.\left(b-c\right)=a.b-a.c\) điền số thích hợp vào chỗ trống (...) :

  a) \(\left(-11\right).\left(8-9\right)=\left(-11\right)....-\left(-11\right)....=....\)

  b) \(\left(-12\right).10-\left(-9\right).10=\left[-12-\left(-9\right)\right]....=....\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan
  Bài 144 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 90)

  Tính giá tri của biểu thức :

  a) \(\left(-75\right).\left(-27\right).\left(-x\right)\) với \(x=4\)

  b) \(1.2.3.4.5.a\) với \(a=-10\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1