YOMEDIA

Bài tập 99 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 99 tr 96 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac, điền số thích hợp vào ô trống:

a)  . (-13) + 8 . (-13) = (-7 + 8) . (-13) = 

b) (-5) . (-4 - ) = (-5) . (-4) - (-5) . (-14) = 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

(-7) . (-13) + 8 . (-13) = (-7 + 8) . (-13) = -13

Câu b:

(-5) . [-4 - (-14)] = (-5) . (-4) - (-5) . (-14) = -50.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 99 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Nhật Minh
  Bài 12.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Không làm các phép tính, hãy so sánh :

  a) \(\left(-1\right)\left(-2\right)\left(-3\right)....\left(-2009\right)\) với \(0\)

  b) \(\left(-1\right)\left(-2\right)\left(-3\right)....\left(-10\right)\) với \(1.2.3....10\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  a)Tìm các số nguyên x,y sao cho \(3xy+x-3y=6\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh
  Bài 12.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

  Thay một thừa số bằng hiệu để tính :

  a) -43.99

  b) -45.(-49)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA