YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho số phức z=a+bi . Số phức \(z^2\) có phần thực là :

  • A. \(a^2+b^2\)
  • B. \(a^2-b^2\)
  • C. a+b
  • D. a-b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  z = a + bi \Rightarrow {z^2} = {\left( {a + bi} \right)^2}\\
   = {a^2} + 2abi + {\left( {bi} \right)^2}\\
   = {a^2} - {b^2} + 2abi
  \end{array}\)

  Do đó số phức \(z^2\) có phần thực là \(a^2-b^2\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42269

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON