YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm các số thực \(x, y\) sao cho 

  \(\left( {x - 2y} \right) + \left( {x + y + 4} \right)i = \left( {2x + y} \right) + 2yi\)

  • A. x = 3, y = 1  
  • B. x = 3, y = -1
  • C. x = -3, y = -1
  • D. x = -3, y = 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(\left( {x - 2y} \right) + \left( {x + y + 4} \right)i = \left( {2x + y} \right) + 2yi\)

  \(\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {x - 2y = 2x + y}\\
  {x + y + 4 = 2y}
  \end{array}} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {x =  - 3y}\\
  {x - y + 4 = 0}
  \end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {x =  - 3}\\
  {y = 1}
  \end{array}} \right.
  \end{array}\)

  Vậy \(x = -3, y = 1\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47171

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON