YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hai số phức \({z_1} = x - 2i,{z_2} = 2 + yi\,\left( {x,y \in R} \right)\) là liên hợp của nhau khi

  • A. x = 2, y = -2
  • B. x = -2, y = -2
  • C. x = 2, y = 2
  • D. x = -2, y = 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có  \(\overline {{z_1}}= x + 2i \) .

  Do đó, hai số phức đã cho gọi là liên hợp của nhau khi và chỉ khi

  \(\overline {{z_1}}  = {z_2} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  y = 2
  \end{array} \right.\)

  Vậy \(x= 2, y = 2\). 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 47173

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON