YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai số phức \({z_1} = x - 2i,{z_2} = 2 + yi\,\left( {x,y \in R} \right)\) là liên hợp của nhau khi

  • A. x = 2, y = -2
  • B. x = -2, y = -2
  • C. x = 2, y = 2
  • D. x = -2, y = 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có  \(\overline {{z_1}}= x + 2i \) .

  Do đó, hai số phức đã cho gọi là liên hợp của nhau khi và chỉ khi

  \(\overline {{z_1}}  = {z_2} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  y = 2
  \end{array} \right.\)

  Vậy \(x= 2, y = 2\). 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47173

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON