YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

  • A. Số phức \(z=a+bi\) được biểu diễn bằng điểm M(a;b) trong mặt phẳng phức Oxy
  • B. Số phức \(z=a+bi\)​ có môđun là \(\sqrt {{a^2} + {b^2}}\)
  • C. Số phức \(z=a+bi\) thì a=0 và b=0
  • D. Số phức \(z=a+bi\) có số phức liên hợp là \(\overline z = - a - bi\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số phức \(z = a + bi\) có số phức liên hợp là \(\overline z = a - bi.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1077

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF