YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xác định tập hợp các điểm trong hệ tọa độ vuông góc biểu diễn số phức \(z = x + iy\) thỏa mãn điều kiện \(\left| z \right| = 2\).

  • A. Đường tròn \({x^2} + {y^2} = 4\)
  • B. Đường thẳng y=2
  • C. Đường thẳng x=2
  • D. Hai đường thẳng x=2 và y=2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\left| z \right| = 2 \Leftrightarrow \sqrt {{x^2} + {y^2}} = 2\)

  \(\Leftrightarrow {x^2} + {y^2} = 4\)

  Vậy đáp án là A.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA