ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Xác định tập hợp các điểm trong hệ tọa độ vuông góc biểu diễn số phức \(z = x + iy\) thỏa mãn điều kiện \(\left| z \right| = 2\).

  • A. Đường tròn \({x^2} + {y^2} = 4\)
  • B. Đường thẳng y=2
  • C. Đường thẳng x=2
  • D. Hai đường thẳng x=2 và y=2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\left| z \right| = 2 \Leftrightarrow \sqrt {{x^2} + {y^2}} = 2\)

  \(\Leftrightarrow {x^2} + {y^2} = 4\)

  Vậy đáp án là A.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1078

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1