YOMEDIA
NONE

Bài tập 80 trang 129 SGK Toán 12 NC

Bài tập 80 trang 129 SGK Toán 12 NC

Giải các bất phương trình sau:

\(\begin{array}{l}
a){2^{3 - 6x}} > 1\\
b){16^x} > 0,125
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}
{2^{3 - 6x}} > 1 \Leftrightarrow {2^{3 - 6x}} > {2^0}\\
 \Leftrightarrow 3 - 6x > 0 \Leftrightarrow x < \frac{1}{2}
\end{array}\)

Vậy \(S = \left( { - \infty ;\frac{1}{2}} \right)\)

b)

\(\begin{array}{l}
{16^x} > 0,125 \Leftrightarrow {2^{4x}} > \frac{1}{8}\\
 \Leftrightarrow {2^{4x}} > {2^{ - 3}} \Leftrightarrow x >  - \frac{3}{4}
\end{array}\)

Vậy \(S = \left( { - \frac{3}{4}; + \infty } \right)\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 80 trang 129 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF