YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 63 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua O, song song với AB và SC. Thiết diện đó là hình gì?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

AB // \((\alpha )\) nên \((\alpha )\) cắt mp(ABCD) theo giao tuyến qua O và song song với AB.

Gọi M, N lần lượt là giao điểm của đường thẳng qua O song song với AB cắt BC và AD.

Trong mp(SAC) kẻ OP // SC \((P\in AS)\)

\((\alpha )\) cắt mp(SAB) theo giao tuyến PQ // AB \((Q\in SB)\)

⇒ Thiết diện cần tìm là MNPQ.

\(\left.\begin{matrix} MN // AB\\ PQ // AB \end{matrix}\right\}\Rightarrow MN // PQ\)

⇒ Thiết diện cần tìm là hình thang.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 63 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON