Hỏi đáp về Đường thẳng và mặt phẳng song song

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Hình học 11 Chương 2 Bài 3 Đường thẳng và mặt phẳng song song, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (7 câu):

 • Lê Minh Trí

  cho hình chóp S.ABCD có đáy là 1 hình bình hành . xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng đi qua trung điểm M của cạnh AB , song song với BD và SA

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thị Trinh
  Bài 2.20 (Sách bài tập - trang 74)

  Cho tứ diện ABCD. Qua điểm M nằm trên AC ta dựng một mặt phẳng \(\left(\alpha\right)\) song song với AB và CD. Mặt phẳng này lần lượt cắt các cạnh BC, BD và AD tại N, P, Q

  a) Tứ giác MNPQ là hình gì ?

  b) Gọi O là giao điểm hai đường chéo của tứ giác MNPQ. Tìm tập hợp các điểm O khi M di động trên đoạn AC ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Hạ Anh
  Bài 2.19 (Sách bài tập - trang 74)

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD, đáy lớn là AD và AD = 2BC. Gọi O là giao điểm của AC và BD, G là trọng tâm của tam giác SCD

  a) Chứng minh rằng OG // (SBC)

  b) Cho M là trung điểm của SD. Chứng minh rằng CM // (SAB)

  c) Giả sử điểm I nằm trong đoạn SC sao cho \(SC=\dfrac{3}{2}SI\). Chứng minh rằng SA // (BID)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy
  Bài 2.17 (Sách bài tập - trang 74)

  Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng phân biệt. Gọi O là giao điểm của AC và BD, O' là giao điểm của AE và BF

  a) Chứng minh rằng OO' song song với hai mặt phẳng (ADF) và (BCE)

  b) Gọi M và N lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABD và ABE. Chứng minh rằng MN // (CEF) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong

  Cho hai góc đối đỉnh AOB và A'OB'. Gọi Ox là tia phân giác của góc AOB,Ox' là tia đối của tia Ox. Vì sao Ox' là tia phân giác của góc A'OB'?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tam Thiên

  Cho hình chop' SABCD . ABCD là hình bình hành . M,N lần lượt là trung điểm của SB và SD .(AMN) \(\cap\) SC=P            a,Tính SP/PC                              

  b,Thay M ở SB t/m~ SM/MB=2 . Tính SP/PC

   c,Thay M ở SB  t/m SM/MB=2/5 Tính SP/PC 

   

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tam Thiên

  Hình lăng trụ ABC A'B'C' . G là trọng tâm của tam giác ABC . G' là trọng tâm của tam giác A'B'C' . O=AB'\(\cap\) A'B . Mệnh đề nào đúng ,sai. Vì sao ?

  1, GG'//(ABB'A')  

  2,GG'//(OAA')

  3,GG'//BB'

  4,(GG'A)//(BB'O) 

  5,AA'//(GG'O)

  6,OA//GB 

  7,OB cắt AB'

  8,GO và AC chéo nhau

   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy