YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.21 trang 72 SBT Hình học 11

Giải bài 2.21 tr 72 SBT Hình học 11

ho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. M là một điểm di động trên đoạn AB. Một mặt phẳng (α) đi qua M và song song với SA và BC; (α) cắt SB, SC và CD lần lượt tại N, P và Q

a) Tứ giác MNPQ là hình gì?

b) Gọi I là giao điểm của MN và PQ. Chứng minh rằng I nằm trên một đường thẳng cố định.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

a) Vì M ∈ (SAB) và \(\left\{ \begin{array}{l}
\left( \alpha  \right)\parallel SA\\
SA \subset \left( {SAB} \right)
\end{array} \right.\) nên (α) ∩ (SAB) = MN và MN // SA

Vì N ∈ (SBC) và \(\left\{ \begin{array}{l}
\left( \alpha  \right)\parallel BC\\
BC \subset \left( {SBC} \right)
\end{array} \right.\) nên (α) ∩ (SBC) = NP và NP // BC   (1)

 Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}
P,Q \in \left( \alpha  \right)\\
P,Q \in \left( {SCD} \right)
\end{array} \right.\) ⇒ (α) ∩ (SCD) = PQ

Q ∈ CD ⇒ Q ∈ (ABCD) và \(\left\{ \begin{array}{l}
\left( \alpha  \right)\parallel BC\\
BC \subset \left( {ABCD} \right)
\end{array} \right.\) nên (α) ∩ (ABCD) = QM và QM // BC    (2)

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác MNPQ là hình thang.

b) Ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
S \in \left( {SAB} \right) \cap \left( {SCD} \right)\\
AB \subset \left( {SAB} \right),CD \subset \left( {SCD} \right)\\
AB\parallel CD
\end{array} \right.\) ⇒ (SAB) ∩ (SCD) = Sx và Sx // AB // CD

MN ∩ PQ = I ⇒ \(\left\{ \begin{array}{l}
I \in MN\\
I \in PQ
\end{array} \right.\)

MN ⊂ (SAB) ⇒ I ∈ (SAB), PQ ⊂ (SCD) ⇒ I ∈ (SCD)

⇒ I ∈ (SAB) ∩ (SCD) ⇒ I ∈ Sx

(SAB) và (SCD) cố định ⇒ Sx cố định ⇒ I thuộc Sx cố định.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.21 trang 72 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF