YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.16 trang 71 SBT Hình học 11

Giải bài 2.16 tr 71 SBT Hình học 11

Cho tứ diện ABCD. Gọi G1 và G2 lần lượt là trọng tâm của tam giác ACD và BCD. Chứng minh rằng G1Gsong song với các mặt phẳng (ABC) và (ABD).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

Gọi I là trung điểm của CD.

Vì G1 là trọng tâm của tam giác ACD nên G1 ∈ AI

Vì G2 là trọng tâm của tam giác BCD nên G2 ∈ BI

Ta có :

\(\left\{ \begin{array}{l}
\frac{{I{G_1}}}{{IA}} = \frac{1}{3}\\
\frac{{I{G_2}}}{{IB}} = \frac{1}{3}
\end{array} \right. \Rightarrow \frac{{I{G_1}}}{{IA}} = \frac{{I{G_2}}}{{IB}} \Rightarrow {G_1}{G_2}\parallel AB\)

AB ⊂ (ABC) ⇒ G1G2 // (ABC)

Và AB ⊂ (ABD) ⇒ G1G2 // (ABD)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.16 trang 71 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF