YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.17 trang 71 SBT Hình học 11

Giải bài 2.17 tr 71 SBT Hình học 11

Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng phân biệt. Gọi O là giao điểm của AC và BD, O’ là giao điểm của AE và BF.

a) Chứng minh rằng OO’ song song với hai mặt phẳng (ADF) và (BCE)

b) Gọi M và N lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABDvà ABE. Chứng minh rằng .

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

a) Ta có : OO′ // DF ( đường trung bình của tam giác BDF).

Vì DF ⊂ (ADF) ⇒ OO′ // (ADF).

Tương tự OO’ // EC (đường trung bình của tam giác AEC).

Vì EC ⊂ (BCE) nên OO′ // (BCE).

b) Gọi I là trung điểm AB;

Vì M là trọng tâm của tam giác ABD nên M ∈ DI

Vì N là trọng tâm của tam giác ABE nên N ∈ EI

Ta có : \(\left\{ \begin{array}{l}
\frac{{IM}}{{ID}} = \frac{1}{3}\\
\frac{{IN}}{{IE}} = \frac{1}{3}
\end{array} \right. \Rightarrow \frac{{IM}}{{ID}} = \frac{{IN}}{{IE}} \Rightarrow MN\parallel DE\)

Mà \(\left\{ \begin{array}{l}
CD\parallel AB\\
CD = AB\\
EF\parallel AB\\
EF = AB
\end{array} \right.\)

Nên CD // EF và CD = EF, suy ra tứ giác CDFE là hình bình hành.

\(\left\{ \begin{array}{l}
MN\parallel DE\\
DE \subset \left( {CEF} \right)
\end{array} \right. \Rightarrow MN\parallel \left( {CEF} \right)\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.17 trang 71 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF