YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 63 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng.

a) Gọi O và O' lần lượt là tâm của các hình bình hành ABCD và ABEF. Chứng minh rằng đường thằng OO' song song với các mặt phẳng (ADF) và (BCF)

b) Gọi M và N lần lượt là trọng tâm của hai tam giác ABD và ABE. Chứng minh đường thẳng MN song song với mặt phẳng (CEF)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

OO' là đường trung bình của \(\Delta DBF\) nên OO' // DF ⇒ OO' // (ADF)

Tương tự: OO' là đường trung bình của \(\Delta ACE\) ⇒ OO' // CE ⇒ OO' // (BCE)

Câu b:

Gọi I là trung điểm của AB thì DM và EN đều đi qua I và \(\frac{IM}{ID}=\frac{IN}{IE}\) (tính chất trọng tâm) ⇒ MN // DE mà DE nằm trong mp(CEF) và MN không nằm trong mp(CEF)

⇒ MM' // (CEF).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 63 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON